IN MEMORIAM

image

IN MEMORIAM

Dana 13. ožujka 2013. godine tiho i radno kao što je i živio zauvijek nas jer napustio naš potpredsjednik i suosnivač Udruge kap. Ivan Božić.
Kap.Božić rođen je 01.05.1949. u Vinkovcima, srednju pomorsku školu završio je u Splitu, diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Splitu 1973. godine, a zvanje kapetana duge plovidbe stekao je 1974. godine pri Lučkoj kapetaniji Split. Plovio je na trgovačkim brodovima u svojstvu kadeta i časnika te je zbog svoje stručnosti i odgovornosti prema poslu vrlo rano unaprijeđen u svojstvo zapovjednika broda.
Od 1991. godine vodi agenciju za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Ta-Na u Zagrebu u kojoj nastavlja rad sa visokim profesionalnim pomorskim duhom. Uvijek je bio na usluzi svim pomorcima pa je i osnivanje Udruge kapetana i časnika Zagreb zamišljao kao sredini u kojoj će se pomorci osjećati kao na svom brodu i u svojoj kući. Svoje zamisli ostvarivao je predanim radom i svekolikom potporom našoj Udruzi.
Obitelji pokojnog kolege i ovim putem izražavamo iskrenu sućut a našem dragom kap.Ivi velika hvala, mirno more i laka rodna gruda.

Udruga pomorskih kapetana i časnika palube trgovačke mornarice- Zagreb