PRISTUPNICA

Udruga Kapetana i pomorskih časnika trgovačke mornarice Zagreb

Godišnja članarina za radno aktivne članove iznosi 300,00 HRK te za umirovljene članove 100,00 HRK.